Lines & Dogs

Lines & Dogs

In Lines & Dogs wordt op indringende wijze het contrast verbeeld tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Centraal thema is de positie van de vrouw die in alle tijden en culturen de verwoestende gevolgen van een onderlinge, mannelijke strijd lijdzaam heeft moeten toezien. In een even schoon als macaber decor worden machtswellust en kwetsbaarheid tegenover elkaar gezet.

Deze dansvoorstelling van Pieter de Ruiter en Eva Villanueva is gemaakt in nauwe samenwerking met de componist Michiel Mensingh en het orkest 'De Ereprijs'. Mensingh schreef een nieuwe muziekcompositie voor dit unieke orkest dat zijn basis heeft in het ACEC-gebouw te Apeldoorn. De voorstelling is speciaal gemaakt voor deze industriÎle repetitie- en concertruimte van het orkest.

In Lines & Dogs wordt het decor gevormd door de sculptuur 'But we know how the name had been formed, for it is not an ordinary name and it is already included in the problem of translating self-criticism' van beeldend kunstenaar Joseph Semah. De choreografie is gedanst door Eva Villanueva, Václav Kuneš en Mitchell-lee van Rooij. Het lichtontwerp is gemaakt door Wil Frikken.

Colofon

locatie: ACEC-Gebouw, Apeldoorn

wanneer: 15, 16 en 17 oktober 2004


concept en choreografie: Pieter de Ruiter en Eva Villanueva

dans: Eva Villanueva, Václav Kuneš en Mitchell-lee van Rooij

compositie live-muziek: Michiel Mensingh

lichtontwerp: Wil Frikken

techniek: Martin Eberlein

kostuums: Eva Villanueva en Heidi de Raad

fotografie: Deen van Meer

productie: Dansity Amsterdam, Grand Theatre Groningen